Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van interim- en projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Project management

Bij specifieke vraagstukken zoals verbouwingen, verhuizingen of verandertrajecten geniet een projectmatige aanpak de voorkeur. Denk bijvoorbeeld aan verhuis- verbouwprojecten, nieuwe werkprocessen, organisatiewijzigingen en/of aanbestedingen. Hierbij spelen zaken als budget, planning organisatie en bewaking een belangrijke rol.

Onderscheidend is onze focus op de latere exploitatie. Zowel in functioneel gebruik als kosten. Vanuit een Total Cost of Ownership wegen we investeringen af tegen alle bijkomende kosten gedurende de gebruiksperiode. Dit om te voorkomen dat goedkoop uiteindelijk duurkoop wordt.

Interim management

Voor tijdelijke ondersteuning, bij uitval, of begeleiding bij organisatieveranderingen kunt u beroep doen op ons.

Afhankelijk van de situatie en het gewenste niveau van ondersteuning zoeken we een kandidaat die zowel qua competenties en werkervaring aansluit, maar vooral ook qua DNA. Ervaring leert ons namelijk dat een succesvolle inzet in eerste instantie gebaseerd is op een juiste klik. Pas dan spelen zaken als kennis en ervaring een rol.

Graag komen wij bij u langs en lichten wij u nader in over onze werkwijze en de mogelijkheden.

Neem contact op

Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die de bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

Lees meer

Advies directie

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken. Wat zijn dat voor zaken, wat is het afbreukrisico en hoe moet men ze signaleren en adresseren als men hiervoor zelf geen professionele kennis in huis heeft?

Lees meer

Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel interim- als projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Lees meer