Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die uw bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

De Facilityscan is er voor directies, ondernemers of bestuurders die willen weten waar ze staan qua facilitaire bedrijfsvoering.

Met de Facilityscan bekijken we enerzijds uw bedrijf door de ogen van uw klant en uw medewerkers. Anderzijds worden op basis van de Facilitaire norm EN 15221 , meer dan 100 topics behandeld. We leggen dwarsverbanden tussen IT, HR, Marketing en andere bedrijfsonderdelen. Uw bedrijfsdoelen, cultuur en core business gelden daarbij voortdurend als uitgangspunt.

Een fysieke toer door het gebouw en een intensieve sparringsessie zijn de basis van onze scan.

Bij de fysieke ronde zullen diverse controlepunten (zogenaamde touchpoints) worden bekeken. De opgedane bevindingen worden vervolgens meegenomen in een interactieve sessie daaropvolgend. Gedurende deze sessie zal u bevraagd en uitgedaagd worden over operationele, maar met name tactische en strategische aspecten. Uw bedrijfsvoering zal vanuit een ander perspectief bekeken worden dan u gewend bent, hetgeen ongetwijfeld tot nieuwe inzichten zal leiden. De sessie heeft als doel om de huidige situatie goed in kaart te brengen en bewuste verbeterpunten te selecteren en te prioriteren, welke aangepakt moeten/kunnen worden.

Interactief wordt uw situatie gespiegeld en wordt u uitgedaagd om vanuit andere invalshoeken uw ondersteunende bedrijfsvoering te beoordelen.

De Facilityscan wordt op uw behoeften afgestemd en is er al van af:
€ 850,- excl BTW

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op

Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die de bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

Lees meer

Advies directie

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken. Wat zijn dat voor zaken, wat is het afbreukrisico en hoe moet men ze signaleren en adresseren als men hiervoor zelf geen professionele kennis in huis heeft?

Lees meer

Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel interim- als projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Lees meer