Advies directie

Wordt uw organisatie ook in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken.

In relatie tot Facility Management blijven de zaken al lang niet meer beperkt tot huisvesting, onderhoud, schoonmaak, veiligheid of wetgeving. De issues heden ten dage stijgen in aantal en worden alsmaar complexer. Denk maar bijvoorbeeld aan duurzaamheid, hospitality, IoT, Het Nieuwe Werken, X Y Z generaties of Well Being.

Voor de meeste organisaties is het goed inregelen van de operationele taken al lastig genoeg. Zodra echter de vraagstukken complexer worden komen de knelpunten echt boven drijven. Contracten worden niet goed aanbesteed, verzekeringsvoorwaarden of wettelijke eisen worden niet of onvoldoende nageleefd, besparingskansen blijven liggen, en ga zo maar door.

Men denkt het geregeld te hebben, maar de realiteit blijkt in meer dan 85% van de gevallen anders te zijn. Met alle gevolgen van dien.

Wat nu als u gebruik kunt maken van vakinhoudelijke expertise, zonder er aan “vast“ te zitten? Een specialist die u kan helpen met het inregelen van zaken, die met u spart, die u op kansen en bedreigingen wijst en oplossingen aandraagt. Iemand waarmee u 1 op 1 kunt werken en die naast u staat met raad én daad.  Kissels Management kan deze rol voor u vervullen. Voor een vast bedrag per maand, professionele en persoonlijke ondersteuning.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op

Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die de bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

Lees meer

Advies directie

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken. Wat zijn dat voor zaken, wat is het afbreukrisico en hoe moet men ze signaleren en adresseren als men hiervoor zelf geen professionele kennis in huis heeft?

Lees meer

Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel interim- als projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Lees meer