Diensten

Drie speerpunten voeren de boventoon bij de dienstverlening.

Waar we u bij kunnen helpen!

Kissels Management is een eenmansbedrijf met een breed netwerk en samenwerkingsverbanden. Dit gecombineerd met jarenlange ervaring in tal van organisaties en uiteenlopende functies zorgen voor een zeer brede inzetbaarheid bij diverse vraagstukken op alle niveaus.

Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die de bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

Lees meer

Advies directie

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken. Wat zijn dat voor zaken, wat is het afbreukrisico en hoe moet men ze signaleren en adresseren als men hiervoor zelf geen professionele kennis in huis heeft?

Lees meer

Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel interim- als projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Lees meer