Werkwijze

De vraagstelling kan uiteenlopen, echter de kaders en volgorde van werken is veelal gelijk

Fase 1
Van bewustwording naar koers

DOEL: de stappen in Fase 1 zijn er op gericht om in kaart te brengen waar men als organisatie staat en waar men naar toe wil. Van A naar B. De essentie is om te bepalen hoe en in welke mate Facility Management toegevoegde waarde kan leveren in het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Vaak zijn het zaken waar men in eerste instantie niet aan had gedacht. De bewustwording van mogelijkheden en aandachtspunten zijn dan ook het voornaamste doel en winstpunt.

Stap 1

Kennismaking

Adviseren en ondersteunen gaat niet als er geen basis van vertrouwen is. Zeker als het om een 1 op 1 situatie gaat. Er moet een klik zijn om een goede samenwerking tot stand te laten komen. Een kop koffie en een inhoudelijk gesprek leveren meer op dan uitgebreide rapporten.

Stap 2

Bewustwording en inventarisatie

Met behulp van de Facilityscan worden (verbeter)behoeften bloot gelegd, beoordeeld op nut en noodzaak en geprioriteerd. Resultaat is een afgebakende vraagstelling waar verder mee gewerkt kan worden.

Stap 3

Resultaten en Koers

Op basis van de vraagstelling wordt een plan van aanpak opgesteld, met een pragmatische impactanalyse. Wat is het beoogde resultaat en rendement? Hoe haalbaar is het plan qua financiën, planning, organisatie. Wie doet wat? Doel is om gevoel en grip te krijgen en een duidelijke richting.

Fase 2
Van concretiseren naar beheren

Als in Fase 1 bepaald is waar men staat, wat men wilt en welke stappen nodig zijn vervolgen we met Fase 2.

Stap 4

Concretiseren en calculeren

Simpelweg. We hebben een behoefte, een idee en een richting. Voordat we echter daadwerkelijk tot uitvoering overgaan maken we zaken concreet. Wat is de businesscase en planning. Wie doet wat en hoe verloopt de communicatie?

Stap 5

Uitvoering

Afhankelijk van planvorming in stap 4 worden zaken uitgevoerd met inachtneming van GOTIK uitgangspunten. Transparant handelen is uitgangspunt.

Stap 6

Exploitatie

Veranderingen houden niet op na aanpassing, maar moeten ingebed worden in dagelijks beheer. Juist het vooruitkijken na ingebruikname is een onderschat en vaak vergeten aspect.